Over

 

Koningsdag is een nationale feestdag in Nederland die jaarlijks op 27 april wordt gevierd ter ere van de verjaardag van de koning. Het is een dag waarop veel Nederlanders de straat op gaan om te feesten, te dansen, te eten en te drinken. Er zijn vaak , muziekfestivals en markten.

In Hengelo, wordt Koningsdag ook gevierd met diverse activiteiten, zoals sport cultuur, kleedjesmarkt, , muziek, eten en drank. Er worden ook vaak verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen, zoals spelletjes en knutselen.

­

Bestuur

 

Het bestuur van Koningsdag Hengelo is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten en evenementen tijdens Koningsdag. Dit omvat het plannen van activiteiten, het regelen van vergunningen, het werven van sponsors en het coördineren van vrijwilligers.

Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het maken van een plan voor de activiteiten en evenementen die zullen plaatsvinden op Koningsdag. Dit omvat het vaststellen van een begroting, het regelen van locaties, het boeken van artiesten en het regelen van vervoer en vergunningen.

Het bestuur werkt ook nauw samen met de gemeente en andere organisaties om ervoor te zorgen dat de activiteiten veilig en verantwoord worden gehouden.

Het werven van sponsors is ook een belangrijke taak voor het bestuur. Sponsors helpen de kosten te dekken voor de activiteiten en evenementen en zorgen ervoor dat deze toegankelijk zijn voor iedereen.

Een andere belangrijke taak van het bestuur is het coördineren van vrijwilligers. Er zijn veel vrijwilligers nodig om de activiteiten te laten verlopen en het bestuur werkt nauw samen met vrijwilligersgroepen om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen zijn om te helpen.

In het algemeen, het bestuur van Koningsdag Hengelo heeft een belangrijke taak in de organisatie van deze nationale feestdag, en is verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en uitvoeren van een grote hoeveelheid werk om ervoor te zorgen dat Koningsdag een onvergetelijke dag wordt voor iedereen die eraan deelneemt.

­

Voorzitter

 

Eddon Janssen

 

voorztter@oranjevereniginghengelo.nl

secretaris

Jaap Heerse

secretariaat@oranjevereniginghengelo.nl

penningmeester

 

Mans Prinsen

 

penningmeester@oranjevereniginghengelo.nl

 

Sport & cultuur

 

Tijs Jagers

 

sport@oranjevereniginghengelo.nl

Bestuur: