8
:
88
:
88
:
88

Kleedjes markt

 

De jaarlijkse kleedjesmarkt is een vrijmarkt voor Hengelose kinderen

Muziek

 

Muziek verbindt. Jaarlijks heeft de oranje vereniging een uitgebreid muziek programma toegankelijk voor een breed publiek

Sport

 

De Oranjevereniging vind een gezonde levensstijl belangrijk daarom biedt de Oranjevereniging ruimte aan verschillende Hengelose sport en beweeg aanbieders

Doelstellingen

 

De Oranjevereniging heeft als doel het organiseren van feestelijkheden rondom Koningsdag en andere dagen die van nationale en/of Nederlands historische betekenis zijn. Het bevorderen en verdiepen van de kennis en beleving van deze feestelijkheden en het fungeren als platform en gesprekspartner voor (lokale) overheden en instellingen.

De Oranjeverenging wil zich, door middel van haar activiteiten, een plaats verwerven in de harten van de mensen en een logisch platform zijn om verbindingen te stimuleren tussen formele en informele groepen. De betrokkenheid met het wel en wee van ons koningshuis (op lokaal niveau) alsmede de onderlinge betrokkenheid is een onderdeel van de identiteit van de Oranje vereniging

De Oranjevereniging streeft er naar haar stem te laten horen en zo veel mogelijk invloed te hebben bij passende besluiten op lokaal terrein. Het bestuur bevordert de verbinding met en tussen groepen in Hengelo en met maatschappelijk relevante zaken. De Oranjestichting streeft naar een optimale communicatie, zowel intern als extern. Dit gebeurt door het gebruik van de website als door directe communicatie.

Kermis

 

Voor de kleintjes is er een leuke draaimolen met paardjes en ze kunnen ballen gooien en touwtjes trekken en suikerspinnen snoepen. Voor de oudere jongere zijn er de botsauto’s, swingmill etc

Penningmeester

Mans Prinsen

 

penningmeester@oranjevereniginghengelo.nl

Secretariaat

Jaap Heerze

 

secretariaat@oranjevereniginghengelo.nl

Voorzitter

Eddon Janssen


voorzitter@oranjevereniginghengelo.nl

 

Bestuur

Programmering

sport en beweging, muziek en cultuur

 

Tijs Jagers

 

sport@oranjevereniginghengelo.nl

 

 

Contacten

MAIL info@oranjevereniginghengelo.nl

Timmersweide 1

7556 MA Hengelo

TEL. 06.53265940

KVK: 40073182

 

 

Naam  
E-mail  
Bericht  

Samenwerkende partners:

Naam van de vereniging.  
Adres.   
E-mail adres.  
Telefoonnummer  
Contactpersoon  
Welke sport  
Hoe denken  
Mee DOEN. (Dan kunnen buitenstaanders er aan mee doen.)  
Hoe denken jullie dit te presenteren (goed omschrijven)  
Situatieschets (bijlage)  
  

Aanmelden sport / cultuur aanbieder

Let op! i.v.m. met de renovatie van de binnenstad is er beperkte ruimte beschikbaar!

Voor eventuele vragen en of opmerkingen neem contact op met: 

Tijs Jagers - sport@oranjevereniginghengelo.nl 

Aanmelden is niet meer mogelijk 

LET OP!  verkoop kramen is uitverkocht

 

 

Hurrders van een kraam krijgen uiterlijk maandag ochtend persoonlijk bericht met kraamnummer, plattegrond en aanrij route! 

Naam   
Adres.   
E-mail adres.  
Telefoonnummer  
Afmeting van Foodtruck (ook de diepte)  
Soort etenswaren  
Maakt u gebruik van stroom? zo ja hoeveel ampère.   
Wat wilt u huren?  
Aanvraag offerte Food verkoop Oranjemarkt Wemenstraat